Mobil Ürünler

Matletik markası altında omurgasını sanal ve dinamik nesnelerin oluşturduğu ilköğretimden üniversiteye, farklı düzeylerde mobil uygulamalar da üretmekteyiz:

Matletik 5. Sınıf Google Play


Matletik 6. Sınıf Google Play


Matletik 7. Sınıf Google Play


Matletik 8. Sınıf Google Play


Matletik K-8 

Matletik K-8 aplikasyonu 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanmış olup Milli Eğitim Bakanlığının güncel matematik müfredatının tamamını içerik olarak kapsayan dört adet e-kitap ve aplet olarak isimlendirilen yüzlerce sanal ve dinamik nesneden oluşmaktadır.

Uygulama üç ana bileşenden oluşmaktadır:

  1. E-kitaplar: 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ilişkin toplam 19 üniteden oluşan bu elektronik kitaplarda temel bilgiler ve çözümlü problemler yer almaktadır. E-kitaplarda ayrıca gömülü olarak konuyla ilgili apletleri bulacaksınız.
  2. Apletler:Uygulamada 3 tip aplet vardır.
  • Modeller, grafikler ya da simülasyonlar yardımıyla matematik kavramları görsel keşfini sağlayan apletler
  • İnteraktif olarak kendi yarattığınız sorular üzerinden pek çok matematik kavram, formül ve yöntemin içselleştirlmesini sağlayan apletler
  • Bir düğme dokunuşuyla rastlantısal olarak oluşan soru apletleri. Soruların çözümlerini gerçekleştirdikten sonra doğru yanıtı ve çözümü görebilirsiniz. Sorular analitik motorla oluşturulduğu için her bir apleti sonsuz sorulu bankalar olarak düşünebilirsiniz.
  1. Ünite ve Sınıf Testleri: Uygulamadaki her bir unite testi, sadece unitedeki konularla ilgili 15, her bir sınıf testi ise o sınıfa ait tüm üniteleri kapsamak üzere 20 rastlantısal sorudan oluşur. Bu testleri defalarca uygulayabilirsiniz. Testleri her uygulamanızda soruların değiştiğini göreceksiniz. Testler sona erdiğinde elde ettiğiniz sonuçları dilerseniz yakınlarınızla paylaşabilirsiniz

Google Play


Matletik Matematik Dünyası
Google Play


Matletik İstatistik Dünyası

Google Play


Dynamic Statistics
Google Play