Ne Üretiyoruz?

        Endüstri 4.0’ın dinamikleri  meslekten ziyade becerilerin ön planda olacağına işaret etmektedir. Bir alanda becerileri üst düzeyde olan ancak yanı sıra pek çok alanda bilgi ve beceri sahibi bireylerin başarılı olabileceği bir döneme girdik ve artık yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinden söz edebiliriz. Bu anlamda modern eğitimin de temel prensibi öğrenme araçlarını keşfettirip, öğrencilerin bireysel öğrenme becerilerini geliştirmesini sağlamak olmalıdır. Bu noktada  gelecekte Endüstri 4.0’ın siber-fiziksel çalışma koşullarında çalışacak, yapay zekalarla rekabete girecek çocukların dijital öğrenme araçlarıyla erken tanıştırılması, bu araçların donanım ve yazılımını geliştirme konusunda merak ve istek uyandırılması çok önemli görünüyor. 

            Gerçek yaşam genellikle tanımı net olmayan, çoğu zaman tek ve analitik çözümü olmayan problemlerle doludur.Geleceğin mühendis, ekonomist ya da büyük veri analistleri standart matematik yöntemlerle değil matematiksel düşünmeyi öğrenmiş ve bu düşünceyi dijital ortamlarda uygulama konusunda evrimleşmiş zihinsel yapılarıyla bu türden problemleri çözebilirler. 

            Endüstri 4.0’ın ihtiyaçlarına paralellik misyonuyla, ilkokuldan üniversiteye her düzeyde etkin dijital öğrenme araçları ve matematik eğitimi yazılımları üreten bir marka olan Matletik’in ürünlerinin ortak paydasını İngilizce’de applet ya da Virtual Manipulative olarak adlandırılan, Türkçe’de sanal ve dinamik nesneler olarak isimlendirdiğimiz bilgisayar uygulamaları oluşturmaktadır. Her türlü içerik ve ortama gömülebilen bu kullanıcı dostu nesneler ile yalnızcaMatematiğin kendine özgü konularını değil Ekonomi, İşletme ya da Mühendislik derslerini de son derece etkin ve dinamik bir ortamda gerçekleştirmek olanaklıdır. 

      2015 yılında İstanbul Üniversitesi Teknokent bünyesinde bir ar-ge şirketi olarak kurulan Matletik, ayrıca iş dünyasının problemlerine  istatistik ve matematik temelli çözümler sunan, senaryo ve simülasyon çalışmalarına olanak sağlayan yazılımlar da üretmektedir.