Sanal ve Dinamik Nesneler

Matematiksel bilgi ve kavramları oluşturmada ve sunmada başvurulan ve genellikle sürgü, düğme gibi GUI (Graphical User Interface) araçlarını içeren sanal ve dinamik nesnelere başvurmada, matematik kavram ve yöntemlerin görsel araçlarla kavratılması, matematiksel sezginin geliştirilmesi öncelikli amaçlardan birisidir. Ayrıca elle yapılması güç ya da olanaksız süreçlerin (Pi sayısının beş milyon ondalık basamağını görmek, bir madeni parayı ya da bir zarı bir milyon kez atmak, bir fraktalı 10 aşamasında resmetmek, iktisatta, kayıtsızlık yüzeylerini oluşturmak ya da IS-LM modellerinde anlık parametrik değişimlerin denge çözümüne etkilerinin görmek, Monte Carlo yöntemiyle integral hesaplamak gibi) hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi yaygın kullanım nedenlerinden birisidir. Bir diğer neden de Collatz Problemi ya da Dört Renk Teoremi gibi analitik olarak ispatlanamayan teoremlerin simülatif deneylerle doğrulanmasıdır. İş dünyasının işyeri seçimi, kar maksimizasyonu ya da stok kontrol problemlerini çözerken de bu araçlar çok zengin seçenekler sunarlar.

Aşağıda bu araçlara ilişkin bir kaç örnek yer almaktadır:


Çarpan Ağacı


Çokgende Dış Açıların Toplamı


Kareköklü Sayıları Çarpma

Çemberin Tanımı

Bir Doğruya Dikme Çizme

Karekök Dışına Alma

Kesirleri Modellerle Çarpma

Kesirleri Modellerle Karşılaştırma

Lineer Denklem Sistemleri

Payda Eşitleyerek Toplama İşlemi

Pi Sayısındaki Doğum Günleri

Doğal Sayıları Çözümleme

Eldeli Toplama İşlemi Soruları

Modellerle Birim Kesirler

Collatz Problemi

Sierpinski Üçgeni

Minimum Kapsayan Ağaç

K-Means Kümeleme

Dal ve Yaprak Grafiği

Küp

Düzgün Çokgenler

İlk 5000 Asal Sayı